500 uurregeling

Als een kleine of middelgrote stookinstallatie minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is, gelden  geen emissiegrenswaarden. De keuringsplicht geldt wel.

De installatie moet een urenteller hebben om te kunnen aantonen dat de installatie minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is. De draaiuren moeten maandelijks geregistreerd worden om te voldoen aan het urencriterium. Bij het ontbreken van een maandelijkse urenregistratie moet de installatie aan de emissie-eisen voldoen.

Er zijn twee uitzonderingen op de 500-uurregeling:

  1. Dieselmotoren zijn uitgezonderd als die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit als openbaar net beschikbaar is, bijvoorbeeld voor het scheren van pieken of voor het opvangen van instabiliteiten in het elektriciteitsnet. Dit staat in artikel 3.7, lid 2b. In dat geval moet de dieselmotor wel aan de emissiegrenswaarden voldoen.
  2. Stookinstallaties waarin een vaste brandstof wordt verstookt, geldt een emissiegrenswaarde voor stof. Bij ingebruikname na 20 december 2018 is deze emissiegrenswaarde 100 mg/Nm3. In alle andere gevallen is dat  200 mg/Nm3.