Samenstelregel

Een samenstelling van stookinstallaties die op één schoorsteen zijn aangesloten of hadden kunnen worden aangesloten, worden als één stookinstallatie gezien. De emissiegrenswaarde geldt in die situatie voor de samenstelling van de stookinstallaties.

De stookinstallaties hoeven niet fysiek op één schoorsteen te worden aangesloten. Toch kunnen ze gezien worden als één schoorsteen. De beoordeling van dit  aspect ligt bij het bevoegd gezag.

Middelgrote stookinstallaties

De samenstelregel geldt voor middelgrote en niet voor kleine stookinstallaties (<1 MWth). Stookinstallaties kleiner dan 15 MWth tellen niet mee in de samenstelregel. Dat betekent dat wanneer één stookinstallatie van 10 en één van 45 MWth op één schoorsteen aangesloten hadden kunnen worden, dit niet als één grote stookinstallatie wordt gezien. Dat geldt wel voor een combinatie van een stookinstallatie van 15 en 40 MWth. De samenstelregel kan invloed hebben op de emissie-eis en de meetverplichting van de stookinstallaties.

Voor de keuring geldt wel dat de vermogens van meerdere kleine ketelinstallaties in een stookruimte opgeteld moeten
worden.


Uw onderwerpen