Samenstelregel

Een samenstelling van stookinstallaties die op één schoorsteen zijn aangesloten of hadden kunnen worden aangesloten, worden als één stookinstallatie gezien. De emissiegrenswaarde geldt in die situatie voor de samenstelling van de stookinstallaties.

De stookinstallaties hoeven niet fysiek op één schoorsteen te worden aangesloten. Toch kunnen ze gezien worden als één schoorsteen. De beoordeling van dit onderdeel ligt bij het bevoegd gezag.

Kleine en middelgrote stookinstallaties

De samenstelregel geldt niet voor kleine stookinstallaties (<1 MWth). Twee stookinstallaties van 0,8 MWth worden daarom altijd als twee afzonderlijke stookinstallaties gezien. Ook als beide stookinstallaties op één schoorsteen zijn aangesloten. Voor een combinatie van twee stookinstallaties van 3 MWth die zijn aangesloten op één schoorsteen geldt dat het één stookinstallatie van 6 MWth is. Dit geldt ook als het bevoegd gezag van oordeel is dat beide stookinstallaties op één schoorsteen hadden kunnen worden aangesloten. Deze samenstelregel kan invloed hebben op de emissie-eis en de meetverplichting van de stookinstallaties.

Voor de keuring geldt dat de vermogens van meerdere kleine ketelinstallaties in een stookruimte opgeteld moeten
worden.

Grote stookinstallaties

Meerdere stookinstallaties met een individueel nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 15 MWth kunnen gezamenlijk één grote stookinstallatie vormen. Dat geldt als het gezamenlijk thermisch ingangsvermogen groter of gelijk aan 50 MWth is en de stookinstallaties op dezelfde schoorsteen zijn aangesloten. Deze stookinstallaties zijn ook één grote stookinstallatie als het bevoegd gezag van oordeel is dat beide stookinstallaties op één schoorsteen hadden kunnen worden aangesloten. Deze samenstelregel kan invloed hebben op de emissie-eis en de meetverplichting van de stookinstallaties.