Maatwerk

Voor bijzondere stookinstallaties kunnen emissie eisen met maatwerk worden vastgesteld. Bestaande niet-standaard installaties op standaard brandstoffen kunnen via maatwerkvoorschriften een hogere emissie grenswaarde krijgen. Het Activiteitenbesluit biedt deze mogelijkheid.

Bijzondere stookinstallaties

Voor de bijzondere stookinstallaties die standaard brandstoffen verstoken, is een uitzondering gemaakt in het Activiteitenbesluit. Bij de bijzondere stookinstallaties komen vaak andere emissies dan verbrandingsemissies vrij. De de emissiegrenswaarden uit paragraaf 3.2.1 gelden daarom niet voor deze stookinstallaties. De emissie grenswaarden kunnen met maatwerk worden vastgelegd. Dat volgt uit artikel 3.7 lid 8.

De keuring en onderhoudsverplichtingen uit paragraaf 3.2.1 gelden wel voor bijzondere stookinstallaties.

Niet-standaard stookinstallaties

Niet standaard stookinstallaties zijn stookinstallaties anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor of gasturbine. Bestaande niet-standaard installaties op standaard brandstoffen kunnen via maatwerkvoorschriften een hogere emissie grenswaarde krijgen. Er is een maximum vastgelegd aan de hogere emissiegrenswaarden. In tabel 3.10a staan deze waarden tussen haakjes aangegeven.

Afhankelijk van het vermogen moeten de bestaande installaties per 2025 of 2030 voldoen aan de emissie grenswaarden die ook gelden voor nieuwe niet standaard stookinstallaties.
Bijzondere stookinstallatie

Het kenmerk van bijzondere stookinstallaties is dat er emissies vrijkomen naast de emissies door de verbranding van brandstoffen. Bijzondere stookinstallaties zijn direct gestookte stookinstallaties.

Voorbeelden van bijzondere stookinstallaties zijn:

  • thermische naverbrander
  • fakkel
  • direct gestookte ovens en drogers
  • overige direct gestookte stookinstallaties

Niet-standaard stookinstallaties

Een niet-standaard stookinstallatie is een stookinstallatie anders dan een ketel, gasturbine, diesel- of gasmotor. Voorbeelden van niet-standaard stookinstallaties zijn:

  • procesfornuizen
  • thermische olieketels
  • indirect gestookte ovens
  • overige indirect gestookte installaties