Stappenplan vermijdings- en reductieprogramma

Het bedrijf doorloopt het stappenplan om een goed en volledig vermijdings- en reductieprogramma op te stellen. De overheid gebruikt het stappenplan voor de beoordeling van het vermijdings- en reductieprogramma.

Vermijdings- en reductieprogramma

Het vermijdings- en reductieprogramma bestaat uit twee onderdelen:

  1. onderzoek naar de mogelijkheden voor het vermijden of reduceren van de emissie
  2. plan van aanpak dat het bedrijf op basis van dit onderzoek opstelt

Bij de inventarisatie van de mogelijkheden tot vermijding of reductie van de emissie houdt het bedrijf met diverse aspecten rekening. Het bedrijf brengt zowel milieu-hygiënische, economische als haalbaarheidsaspecten in kaart. Dit moet leiden tot een goede afweging.

Stappenplan

De figuur hieronder geeft aan welke stappen nodig zijn voor het vermijdings- en reductieprogramma.

figuur stappenplan VenR Emissiesituatie Emissiesituatie Emissiesituatie Emissiesituatie Onderzoek alternatieven ZZS Onderzoek bronaanpak Onderzoek bronaanpak Evaluatie en conclusie Evaluatie en conclusie Onderzoek alternatieven ZZS Onderzoek reductiemethoden Evaluatie en conclusie Evaluatie en conclusie Immissietoets Prioritering en plan met maatregelen Prioritering en plan met maatregelen Prioritering en plan met maatregelen