Koffie drinken aan de keukentafel

De Rijdende Rechter heeft het er maar druk mee: buren die tot op de centimeter nauwkeurig hun perceel bevechten. Dat iets eenvoudigs als een lapje grond tot uiteenlopende emoties kan leiden, weten Nel de Jager en Frits Rutten als geen ander. Zij zijn professioneel verbonden aan trajecten waar het om stedelijke kavelruil draait. Gelukkig niet als een rechter, maar als respectievelijk olievrouw en -man. “Letterlijk de smeerolie tussen de betrokken partijen”, aldus De Jager.

7516 oosterwolde sportpark de heugte

Nel de Jager, winkelstraatmanager en Frits Rutten, parkmanager Bedrijventerreinen Helmond

Dat stedelijke kavelruil een waardevermeerdering kan opleveren voor de gebieden waar zij werkzaam zijn, daar is het tweetal wel van overtuigd. “En vaak is dat inzicht er ook wel bij de eigenaren van de grond. Dat er überhaupt iets moet gebeuren is dan wel duidelijk. Voor een zieltogend winkelstraatje kan in alle redelijkheid niemand meer zijn ogen sluiten. En anders laten de omzetcijfers daar geen spaan van heel. Maar oh, wat is vertrouwen belangrijk als je het over elkaars grond hebt. Dan is de rol van een olieman of -vrouw cruciaal”, zegt De Jager. De winkelstraatmanager heeft in de afgelopen 25 jaar talloze straatjes van nieuw elan voorzien. “En soms moet je ook accepteren dat er geen toekomst meer in zit. Dan ben je er in elk geval op tijd bij om de financiële pijn zo licht mogelijk te maken.”

Maniertje

“Gelijkwaardigheid, daar zit hem de crux”, zegt Frits Rutten. “Ik moet als tussenpersoon zorgen dat ik voor iedereen even hard loop. Ik haal bij elke eigenaar op wat zijn belangen zijn, luister goed en probeer de vraag achter de vraag te achterhalen. Zo kan ik ieders belang even goed in de gaten houden”, vertelt hij. Als parkmanager is hij ‘in dienst’ van de eigenaren, de rol van olieman past hem goed. “Ik ga graag naar de ondernemer toe, dan hoor en zie je meer. En je moet geen kunstje opvoeren, dan val je door de mand en kun je je werk niet meer doen.” Dat beaamt ook De Jager. “Ik lever maatwerk, er is geen maniertje om dit werk uit te voeren. Je moet de partijen leren kennen, bij elkaar brengen en over en weer begrip kweken.”

Kansrijke clusters

De Jager: “Als je bezit je geld kost, is dat een hard gelag. ‘Levert u het maar in’ is dan niet iets dat iemand wil horen. Er gaat tijd overheen om te beseffen dat het op een andere manier moet. Het is vooral nodig dat mensen in de gaten krijgen dat vroeger nooit meer terugkomt.” Op bedrijventerrein Induma West in Helmond is dat besef er. “Samen met een aantal ondernemers zijn er kansrijke clusters geïdentificeerd. De eigenaren binnen zo’n cluster brengen we met elkaar in contact om vervolgens in te steken op hoe we het hele gebied toekomstbestendig en aantrekkelijk kunnen maken. Ook op vlakken als infrastructuur, rioleringsstelsel, veiligheid en parkeerproblematiek”, aldus Rutten. Leermomenten zijn er ook genoeg. Zo bleken eigenaren vooruit te lopen op het proces en onderling afspraken te maken over koop en verkoop van percelen. Rutten, met een glimlach: “Die bijeenkomst was een beetje te succesvol inderdaad. In het tweede cluster begeleiden we dit wat steviger.”

Koffie

Volgens De Jager moet je als olievrouw van alles een beetje in de vingers hebben. “Ik bedoel daarmee dat je je beweegt tussen planologen, juridische medewerkers, de vastgoedeigenaren en alles wat daar nog tussen zit. Om de rol van vertaler goed in te vullen, is het belangrijk dat je voldoende kennis in huis hebt.” Rutten knikt en zegt: “Vertalen, balanceren, netwerken, het zijn allemaal onmisbare vaardigheden voor een olieman. En koffie drinken aan de keukentafel. Dat kunnen nog weleens de meest cruciale momenten blijken in een kavelruiltraject.”

Oktober 2018

Artikel in opdracht van het stimuleringsprogramma geschreven door:
IJlien Havenaar - Ouwerkerk Tekst&Advies


Uw onderwerpen