Bestemmingsplan en milieueffectrapportage

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan met een Milieueffectrapport. Deze informatie wordt weergegeven op twee manieren:

  1. Een stapsgewijze procedureweergave (hier kunt u zien hoe en op welke manier de procedure is opgebouwd).
  2. Een compleet overzicht van de procedure (hier vindt u in het kort alle relevante handelingen).

U vindt hier geen informatie over: