Overzicht geluidsbronnen op de geluidsbelastingkaart

In hoofdstuk 3 van het Besluit geluid milieubeheer leest u welke informatie een geluidsbelastingkaart bevat. Dit is hieronder beschreven voor:

De geluidsbelastingkaart van een gemeente binnen een agglomeratie

De kaarten presenteren de geluidsbelasting in Lden en Lnight die wordt veroorzaakt door:

  • (Belangrijke) wegen
  • (Belangrijke) spoorwegen
  • Luchthavens
  • Inrichtingen en verzameling van inrichtingen

De kaarten presenteren ook het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners van woningen met een bepaalde geluidsbelasting in Lden en Lnight.

De geluidsbelastingkaart over belangrijke (spoor)wegen

Belangrijke (spoor)wegen zijn:

  • Provinciale wegen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gepubliceerd
  • Wegen in het beheer bij het Rijk
  • Hoofdspoorwegen

Elke beheerder (provincie, Rijkswaterstaat en ProRail) maakt zijn eigen kaart.

De geluidsbelastingkaart over Schiphol

De kaart presenteert de geluidsbelasting in Lden en Lnight die wordt veroorzaakt door Schiphol. Deze kaart wordt opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.