Handleiding over de eisen aan grote stookinstallaties

Deze handleiding geeft informatie over de eisen voor grote stookinstallaties  die onder Activiteitenbesluit paragraaf 5.1.1 vallen. Een grote stookinstallatie is een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype (Activiteitenbesluit, artikel 1.1).

elektriciteitscentrale

Er is een hulpmiddel beschikbaar om snel inzicht te krijgen in de emisssiegrenswaarden, de meetverplichting en de toetsing aan de emissiegrenswaarden. Dit hulpmiddel geeft ook de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties die niet onder paragraaf 5.1.1 vallen. Het gaat hierbij om middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) en afval(mee)verbrandingsinstallaties.


PDF van de handleiding

Met de PDF-knop kunt u een deel van de handleiding, zoals een hoofdstuk of paragraaf, of de hele handleiding (uitgezonderd ABEES) in pdf format omzetten. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.