Op- en overslaan van overige bulk- en stukgoederen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'op- en overslag van bulk- en stukgoederen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C. Welke voorschriften precies van toepassing zijn, hangt af van de aard van de opgeslagen goederen. Hieronder treft u per type inrichting een korte toelichting.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit valt de op- en overslag van allerlei soorten goederen. Meestal gaat het om bulk- en stukgoederen. De voorschriften gaan over stuiven, morsen, afstromen en uitlogen. De voorschriften zijn ook van toepassing op op het zeven van grond. Ook kunnen ze van toepassing zijn op het op- en overslaan van afvalstoffen.

opslag bulkgoederen

Of de voorschriften van toepassing zijn en zo ja, welke voorschriften van toepassing zijn, is afhankelijk van de aard van de opgeslagen goederen en het type inrichting waarin ze worden opgeslagen.

Op de pagina Op- en overslagactiviteiten vindt u een volledig overzicht. Hieronder per type inrichting een samenvatting van de werkingssfeer:

Inrichting type A

Voor inrichtingen type A zijn de voorschriften alleen van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.

Inrichting type B

Voor inrichtingen type B zijn de voorschriften altijd van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.

Ook op het op- en overslaan van niet-inerte goederen zijn de voorschriften van toepassing, behalve als het op- en overslaan ergens anders  in het Activiteitenbesluit is geregeld.

Inrichting type C

Voor inrichtingen type C zijn de voorschriften altijd van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.

Op het op- en overslaan van niet-inerte goederen zijn de voorschriften alleen van toepassing als het gaat om:

  • een autodemontagebedrijf, zuiveringtechnisch werk, of een gemeentelijke milieustraat; behalve als dat op- en overslaan ergens anders in het Activiteitenbesluit is geregeld.

  • lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het op- en overslaan van andere goederen dan inerte goederen. De lijst met aangewezen oppervlaktewaterlichamen is opgenomen in bijlage II van de Activiteitenregeling.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met het op- en overslaan van bulk- en stukgoederen die afvalstoffen zijn, heeft een bedrijf in sommige gevallen toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Zie voor meer informatie de volgende overzichten over de OBM: