Opslaan van vloeibare kunstmest in bovengrondse tanks voor niet agrarische activiteiten

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van vloeibare kunstmest in bovengrondse tanks voor niet agrarische activiteiten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bovengrens

Het opslaan van vloeibare kunstmest in bovengrondse tanks voor niet agrarische activiteiten betreft opslagtanks met een maximale inhoud van 10 kubieke meter.

Opslagtank

Een opslagtank voor vloeistof is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Meer informatie geeft de pagina Toelichting begrip opslagtank.

Niet van toepassing

Onder de activiteit zoals hier beschreven valt niet het opslaan van vloeibare kunstmest in