Moet een bedrijf bij een vergunningaanvraag eerder gemelde gegevens opnieuw aanleveren?

Vraag

Een bedrijf wil zijn activiteiten wijzigen. Hierdoor zal het van een inrichting type B veranderen in een inrichting type C. Moet het bedrijf bij zijn vergunningaanvraag gegevens aanleveren die het al eerder bij een melding Activiteitenbesluit heeft ingediend?

Antwoord

Nee. Een aanvrager is alleen verplicht om gegevens aan te leveren als deze nog niet in het bezit zijn van het bevoegd gezag. Zie artikel 4.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht.

Overigens staat vragen vrij. Het bevoegd gezag mag natuurlijk alle gegevens vragen in de hoop dat dat de aanvrager wil meewerken. Als de aanvrager niet wil meewerken, kan het bevoegd gezag alleen handhaven op gegevens die geen onderdeel waren van de melding.

Ook kunnen de gegevens in de eerdere melding niet meer in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. In dat geval is het bedrijf ook verplicht om nieuwe gegevens aan te leveren.