Nieuwe werkversies Activiteitenbesluit en -regeling

Op de InfoMil-website zijn nieuwe werkversies beschikbaar van Activiteitenbesluit en -regeling ineen. En van Activiteitenbesluit en -regeling met geïntegreerde toelichtingen.

In de werkversies zijn alle wijzigingen tot en met 1 juli 2022 verwerkt. De laatste wijzigingen waren:

In de integrale versie van Activiteitenbesluit en -regeling van 2 juli 2022 kunt u zien welke delen wijzigen door de aanpassingen.

In de versies van besluit en regeling met geïntegreerde toelichtingen staan bij de voorschriften de specifieke, artikelgewijze toelichtingen uit de diverse Nota's van toelichtingen bij wijzigingsbesluiten. Daarbij zijn de 'algemene delen' van de Nota's van toelichtingen als bijlagen aanwezig.