Relatie tussen Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning milieu

Bedrijven waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is, zijn inrichtingen type C in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's bespreken we hoe het Activiteitenbesluit naast de vergunning werkt voor deze inrichtingen. Voor inrichtingen met IPPC-installaties (type C op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit) is er specifieke informatie beschikbaar.