Geurbeoordeling plattelandswoning

Vraag

Blijft de Wet plattelandswoningen bruikbaar voor geurbeoordeling van veehouderijen?

Antwoord

De hoogste rechter heeft bepaald dat een gemeente de luchtkwaliteit moest beoordelen op een voormalige agrarische bedrijfswoning. Dit ondanks dat de gemeente deze woning met de 'Wet Plattelandswoningen' had uitgesloten van bescherming.

Voor andere milieuaspecten heeft deze uitspraak geen gevolgen: voor geur blijft de Wet plattelandswoningen bruikbaar. De gemeente kan dus nog steeds voormalige agrarische bedrijfswoningen uitsluiten van geurbeoordeling.

Brief van de minister aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak.