Wat is een doelmatige ontgeuringsinstallatie?

Het Activiteitenbesluit noemt voor verschillende activiteiten de mogelijkheid om een doelmatige ontgeuringsinstallatie te plaatsen. Doelmatig houdt in:

  • De installatie vangt de geurdragende componenten daadwerkelijk af en maskeert de geur niet met andere stoffen.
  • De installatie is geschikt voor die afgasstroom.
  • De dimensionering van de installatie is voldoende, zodat de capaciteit past bij de activiteit.
  • Het bedrijf onderhoudt de installatie op een zodanige wijze dat de installatie goed functioneert.

Veel toegepaste ontgeuringsinstallaties zijn adsorptiefilters, naverbranders en biologische zuiveringen. De leverancier beschikt over de technische kennis en kan advies geven over de hierboven genoemde punten. Algemene informatie over nageschakelde technieken staat in de factsheets luchtemissiebeperkende technieken.

Het probleem bij ontgeuringsinstallaties is vaak dat het bedrijf deze niet of slecht onderhoudt. Het bevoegd gezag kan dan via maatwerk aanvullende eisen stellen aan onderhoud en de controle hierop. Heeft het bedrijf geen onderhoudscontract, dan vindt controle plaats op basis van aankoopbonnen. De aankoopbonnen geven inzicht in hoe vaak het bedrijf een filter vervangt.