Welke maatregelen kan een bedrijf nemen bij hout- en metaalbewerking en bij op- en overslag?

Vraag

Welke maatregelen ter beperking van emissies naar de buitenlucht kan een bedrijf nemen bij bijvoorbeeld hout- en metaalbewerking en bij op- en overslag van stuifgevoelige stoffen?

Antwoord

De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke verplichte en erkende maatregelen uit hoofdstuk 3 (bijvoorbeeld op- en overslag van stuifgevoelige stoffen) en 4 ( bijvoorbeeld materiaalbewerking) van de Activiteitenregeling. Voor sommige activiteiten schrijft de regeling een specifieke maatregel voor.

Verplichte maatregelen en erkende maatregelen

Verplichte maatregelen

Erkende maatregelen

Bronafzuiging

Filtrerende afscheiders voor droog stof

Bovendaks en omhoog emitteren

Filtrerende afscheiders voor nat stof en natte aerosolen

Doelmatige omkappingen

Elektrostatisch filter

Twee meter bovendaks emitteren

Adsorptiefilter

Ontgeuringsinstallatie

Gaswasser

Aerosolfilter

Mistfilter

Een bedrijf kan ook andere dan de voorgeschreven maatregelen nemen.

Meer informatie over deze en andere lucht maatregelen staat in: