Factsheets op- en overslag en bewerken

Bij inrichtingen waar op- en overslag van bulkgoederen plaatsvinden, kunnen bij diverse activiteiten en handelingen stofemissies optreden. Stofemissies treden vooral op bij het oppakken, transport, storten en opslaan van bulkgoederen. De factsheets op deze pagina's beschrijven de beste beschikbare technieken voor deze activiteiten en handelingen. De factsheets zijn opgesteld in het kader van het onderzoek "Maatregelen fijnstof op- en overslag".


Onderzoek "Maatregelen fijnstof op- en overslag"

puin

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2009 in het kader van het actieplan fijnstof en industrie. Resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt bij de pagina diffuse stofemissies van de handleiding luchtemissies bij bedrijven. Dit was voorheen de paragraaf 3.8 uit de NeR. Voor het bepalen van de BBT voor een specifieke situatie bij op- en overslag verwijst de pagina diffuse stofemissies rechtstreeks naar deze factsheets.
Download hier het complete onderzoeksrapport (pdf, 5.2 MB)