Sluiting Monitoringstool voor monitoringsronde 2017

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 1 juni 2017.

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is woensdag 24 mei 2017 om 16:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2017 is nu niet meer mogelijk.

In deze monitoringsronde hebben 167 wegbeheerders de verkeersgegevens en de voortgangsformulieren geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren. Daarnaast hebben 39 van de 70 vrijgestelde gemeenten deze ronde gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling van actualisatie van verkeersgegevens. Bureau Monitoring heeft voor hen de gegevens geaccordeerd.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring gaat aan de slag met controle van de invoergegevens (consistentie) en de berekeningen. Op 4 juli 2017 worden de rekenresultaten gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL-partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

Planning

De actuele planning is:

Wanneer

Wat

4 juli

Rekenresultaten verkeersgegevens monitoringsronde 2017 beschikbaar voor NSL-Partners

Half november

Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de webgebaseerde Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u ook contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.