Naderende sluiting Monitoringstool NSL Veehouderijen 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen. Dit is het bericht van 18 mei 2016.

Op dit moment hebben nog niet alle gemeenten met veehouderijen in de monitoringstool hun gegevens geaccordeerd. Het verzoek is om de gegevens te accorderen, ook als er geen actualisaties zijn ten opzichte van vorig jaar.

De monitoringstool is opengesteld tot en met 27 mei 2016 (volgende week vrijdag)

Ter herinnering welke veehouderijgegevens aanpassen?

De vergunde gegevens in de Monitoringstool 2016 zijn een exacte kopie van de gegevens in de Monitoringstool 2015. Van u wordt verwacht de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens te actualiseren en uiteindelijk te accorderen. Alleen als dat nodig is.

U moet controleren of:

  • de gegevens in overeenstemming zijn met de vergunning of melding.
  • de RAV-typen en maatregelen juist zijn. Dit is ook belangrijk als er geen verandering in de vergunning is, want de RAV-notaties en de bijbehorende emissiefactoren zijn in een aantal gevallen gewijzigd!

De webbased Handleiding Monitoring NSL geeft verdere uitleg over de actualisatie van de veehouderijen. Om de gegevens te actualiseren klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'.

U heeft de mogelijkheid om:

  • De (vergunning/melding)gegevens en rekenlocaties ('te beschermen objecten') die worden gebruikt in de fijnstof berekeningen van de NSL Monitoring aan te passen of te verwijderen op basis van nieuwe inzichten.
  • Als dat nodig is de gegevens aanvullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenlocaties die niet eerder zijn meegenomen in de NSL Monitoring en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.
  • Voor alle rekenpunten het veld “type rekenpunt” te controleren en waar nodig aan te passen. U kunt kiezen uit de volgende typen: burgerwoning, eigen bedrijfswoning, woning van derden, plattelandswoning of overig. Een plattelandswoning is een voormalige agrarische woning die volgens het bestemmingsplan mag worden bewoond door derden.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, moet u deze accorderen.

Ook als u niets gewijzigd heeft vragen wij u de gegevens te accorderen. Bij het accorderen is er ruimte om een onderbouwing op te nemen. U kunt bijvoorbeeld een verwijzing naar de datum van een vergunning of een melding opnemen. Het opgeven van een onderbouwing is niet verplicht.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. U kunt uw vragen stellen via het vragenformulier. Ook vindt u op de website van InfoMil informatie over het NSL. De helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is telefonisch te benaderen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op 27 mei is de helpdesk tot 16:00 bereikbaar.

De helpdesk Monitoringstool is bereikbaar onder tel.nr. 088- 797 7102 (optie 8).