Emissiefactoren

Wilt u rekenen aan een inerte stof die niet standaard in de Rekentool zit? Dan kunt u de emissiefactoren voor deze stof aanbieden met het emissiefactorenbestand.

Het emissiefactorenbestand kunt u daarnaast ook gebruiken om de invloed van een andere wagenparksamenstelling door te rekenen. In dit geval vervangt u de nationaal gemiddelde emissies door een zelf berekende emissie per voertuig.

Het emissiefactorenbestand is bedoeld voor het uitvoeren van indicatieve berekeningen. Voor het toetsen aan grenswaarden gebruikt u de standaard emissiefactoren van de Rekentool.

Betekenis codes voor emissiefactoren.
kolom invoeropties betekenis
srm

1

2

De rij bevat informatie over SRM-1 of SRM-2.
stof

nox

no2

pm10

pm25

c6h6

Gebruik altijd kleine letters!

nox = totale emissie aan stikstofoxiden

no2 = emissie van stikstofoxiden in de vorm van NO2

pm10 = emissie van PM10

pm25 = emissie van PM2,5

c6h6 = emissie van benzeen

Andere waarden worden gezien als Stof X.

voertuigtype

l

m

z

b

Geeft aan of de emissiefactor geldt voor licht (l), middelzwaar (m), zwaar (z) of busverkeer (b).
snelheid

b

c

d

e

60

80

100

120

130

De snelheid van SRM1-wegen is een letter.

De snelheid van SRM2-wegen is een getal.

wegtype

92

93

94

95

Vul geen waarde in voor SRM1-wegen.

Voor SRM2-wegen kiest u uit de codes 92, 93 en 94.

Code 95 gebruikt u voor de emissie van een SRM2-weg met file.

factor Vul hier de emissiefactor in. Als de eenheid van de stof is weergegeven in g/voertuig/km, dan komt de resulterende concentratie overeen met µg/m3.

Een emissiefactorenbestand is altijd in csv-formaat. Gebruik het voorbeeld Basis_Emissie (csv, 2.3 kB) om zelf een emissiefactorenbestand samen te stellen.