Monitoringsrapportage 2020 beschikbaar

2020 is het elfde jaar van de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten. Hierin staan hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het nieuwsbericht van 21 december 2020.

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de NSL Monitoringsrapportage 2020 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de monitoringsronde 2020. Er is momenteel overleg wanneer de veehouderijgegevens ook openbaar beschikbaar komen. Wel met uitzondering van naam veehouder, het adres en de datum van de vergunning. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren.

Monitoringsrapportage 2020

De monitoringsrapportage, inclusief de resultaten van de monitoring, is op 21 december 2020 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op www.tweedekamer.nl. De monitoringsrapportage 2020 staat op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2020 zijn nu openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Namens Bureau Monitoring hartelijk dank voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2020!

Monitoringsronde 2021 en verder

Bureau Monitoring zal de NSL-partners met een aparte nieuwsbrief informeren over de inhoud, voortgang en planning voor de aankomende monitoringsronde 2021.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u per e-mail blijven informeren over de voortgang van de NSL-monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

21 december 2020