Voorbereidingsbrief

Voorbereiding monitoringsronde 2011

Planning monitoringsronde 2011
Bureau Monitoring en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe monitoringsronde in 2011. Op dit moment wordt de Monitoringstool aangepast en verbeterd. We verwachten dat de Monitoringstool uiterlijk 1 februari gereed zal zijn voor actualisatie van gegevens. In januari zullen we u hier nader over informeren.

Ook u kunt al starten met de voorbereidingen voor de monitoring 2011
Bijvoorbeeld door gegevens over de voortgang van projecten en maatregelen te verzamelen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het overzicht van Projecten & Maatregelen op de website www.nsl-monitoring.nl. Met deze informatie kan uw verkeersafdeling de verkeersgegevens actualiseren, die u begin 2011 nodig heeft voor de monitoring NSL. Daarnaast zijn de gegevens over de voortgang ook van belang voor de verkeersafdelingen van uw regionale NSL-partners. Meer informatie over het verzamelen van gegevens en de afstemming met regionale NSL-partners staat in het draaiboek monitoring NSL.

Onderbouwing verkeersmodellen

Voor de monitoring 2011 vragen wij extra aandacht voor het documenteren van de onderbouwing van de verkeersgegevens c.q. de verkeersmodellen.

Inhoud van de onderbouwing:

  • Inzicht op welke gegevens de invoerdata van de NSL monitoring zijn gebaseerd.
  • Onderbouwing van de verkeerscijfers (inzicht in de gekozen parameters, uitgangspunten en aannames).
  • Inzicht in de ijking van het model met bijvoorbeeld telcijfers.
  • Inzicht in welke maatregelen en projecten op welke wijze in het verkeersmodel zijn verwerkt.

De omvang van de onderbouwing is afhankelijk van de grootte van uw wegenbestand en de beschikbaarheid van een verkeersmodel. Voor gemeenten zonder verkeersmodel en met slechts een klein aantal wegen in de Monitoringstool kan de onderbouwing beknopt zijn.

Tijdens de actualisatie van de NSL monitoring 2011 kunt u de onderbouwing opnemen in de Monitoringstool door de onderbouwing te uploaden of het beschikbaar stellen van een referentie naar de internetlocatie waar de onderbouwing te downloaden is.

Eventuele vragen over de monitoring NSL, kunt u stellen aan de Helpdesk van InfoMil.