Brief Voortgang - week 25

In ons bericht van 8 juni 2011 hebben wij u op de hoogte gesteld van de openstelling van de Monitoringstool 2011. We zien dat een groot aantal overheden actief is met de actualisatie van gegevens. Met dit schrijven willen u nogmaals wijzen op de planning, het accorderen en de mogelijkheid tot ondersteuning bij de actualisatie.

Planning
Tot en met 30 juni Monitoringstool beschikbaar op www.nsl-monitoring.nl. U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert vervolgens de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Bureau Monitoring met een helpdesk.
Na 30 juni Monitoringstool gesloten; het importeren van bestanden of het wijzigen van gegevens in de kaart is niet meer mogelijk.
In augustus Rekenresultaten zijn beschikbaar voor overheden. Analyse rekenresultaten door NSL-coördinatoren en afstemming met regionale partners.
Na 1 oktober Rapportage Monitoring NSL en Monitoringstool openbaar

Accorderen
Wij vragen u nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, deze via de website te accorderen. Accordering van de voortgangsformulieren van elk individueel project en maatregel is verplicht vóór het accorderen van de totale invoerset. Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq verkeersmodellen. Wij vragen u om voor het accorderen in de Monitoringstool een referentie naar de internetlocatie in te vullen waar de onderbouwing is in te zien.

Alleen gebruikers die beschikken over accorderingsrechten kunnen accorderen. Het aanvragen van deze rechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl -> ‘Inloggen' -> ‘Rechten'.

Handleiding Monitoring NSL
De nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL is aangevuld met informatie die u helpt bij het actualiseren van de gegevens in de Monitoringstool 2011. De werkwijze van de voortgangsformulieren is beschreven in hoofdstuk 6, het wijzigen in de kaart in paragraaf 5.2 en het actualiseren door middel van het importeren van bestanden in de hoofdstukken 8 t/m 10 en paragraaf 5.4. Informatie over het inloggen, wijzigen en accorderen vindt u in hoofdstuk 5 van de Handleiding.

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool
Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Tijdens de openstelling van de Monitoringstool is een telefonische Hotdesk beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor vragen over de Monitoringstool. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.