Brief Voortgang - week 19

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Op basis van de huidige ontwikkelingen handhaven wij onze verwachting dat de openstelling van de Monitoringstool eind mei zal plaatsvinden.

Ook ons voorstel voor het traject na openstelling van alle functionaliteiten van de Monitoringstool blijft van kracht:

  • 1e t/m 3e week: U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert vervolgens de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Bureau Monitoring met een werksessie en een helpdesk.
  • 4e week: Sluiting Monitoringstool en start berekeningen door Bureau Monitoring.

Aanbod ondersteuning
Bureau Monitoring biedt u de volgende ondersteuning aan:

  • Handleiding Monitoring NSL; deze bevat een overzicht van monitoringsproces, de taken van overheden en toelichting bij het werken met de Monitoringstool. Een aangevulde versie verwachten wij te publiceren bij de openstelling van de Monitoringstool.
  • Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil; vragen over de Monitoring NSL en de Monitoringstool als ook verzoeken om ondersteuning kunt u stellen aan de helpdesk.
  • Maatwerkondersteuning; als u tegen knelpunten aanloopt bij de actualisatie van gegevens kunnen wij, met inzet van ons instrumentarium, meezoeken naar oplossingen. Maatwerkondersteuning is mogelijk tot 11 juni 2011.
  • Hotdesk Monitoringstool; tijdens de openstelling van de Monitoringstool is de helpdesk voor vragen over de Monitoringstool ook telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
  • Werksessies Monitoringstool; medewerkers van Bureau Monitoring helpen u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. Data werksessies: 8 en 20 juni, u ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Maatregelgebieden
Wij vragen u, als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u deze wilt wijzigen, dit door te geven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.