Monitoringsrapport NSL beschikbaar en planning monitoringsronde 2016

Dit is het bericht van 11 december 2015.

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Monitoringsrapportage 2015 en planning 2016

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage 2015 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2015. Daarnaast ontvangt u de planning van de monitoringsronde 2016.

Monitoringsrapportage 2015

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2015 is op 10 december 2015 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief van de rapportage staat op www.tweedekamer.nl.

De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de Monitoringsronde 2015 zijn openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Hartelijk bedankt voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2015.

Planning Monitoringsronde 2016
Monitoringsproces Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie

1 maart

Lokale invoer Monitoringstool

Maart/april

NSL-rekentool 2016 gereed

10 april (streefdatum*)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL Rekentool 2016

10 april – 20 mei (minimaal 4 weken)

Sluiting Monitoringstool voor invoer

20 mei *

Rekenresultaten beschikbaar

1 juli

Monitoringsrapport openbaar

half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-rekentool 2016 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.