Sluiting Monitoringstool voor monitoringsronde 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 4 juni 2015.

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 29 mei om 16:30 uur gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2015 is nu niet meer mogelijk. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Enkele bevoegd gezagen hebben nog toestemming om hun gegevens de komende dagen te actualiseren. Dit vanwege performance problemen van de Reken- en de Monitoringstool bij het verwerken van grote bestanden.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring gaat aan de slag met (consistentie)controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 1 juli worden in de overleggroep de rekenresultaten gepresenteerd. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

Planning

De actuele planning is:

1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2015 beschikbaar voor NSL partners
Half november Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.