Conclusie en aanbevelingen

De conclusie is de aanzet tot een uitvoeringsplan en bevat aanbevelingen voor energiebesparing. Het rapport geeft voldoende informatie om tot maatregelen te komen en leidt tot een plan van aanpak.

Dit onderdeel van het rapport gaat in op de volgende punten:

  • Een advies over de te gebruiken energiesoort (elektriciteit, gas, etc.). De prijs per eenheid is hierbij belangrijk,
  • Een overzicht van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder,
  • Gedragsmaatregelen,
  • De te behalen besparing, met de investeringskosten, de besparing op jaarbasis en de besparing in kWh en m3 aan aardgas(equivalenten),
  • Een (voorlopige) planning van invoering van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder,
  • Niet haalbare maatregelen, met de reden waarom ze niet haalbaar zijn.

Bij elke maatregel of activiteit die het bedrijf wil nemen is het zinvol de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning te onderzoeken. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland kan het bedrijf daarbij bij helpen. Op de website van RVO zijn studies, scans, voorbeeldprojecten, checklists en brochures over vele onderwerpen en technieken te vinden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak noemt de maatregelen bij voorkeur in volgorde van prioriteit. De maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar zijn altijd vermeld. Per maatregel is aangegeven wanneer het mogelijk en zinvol is om te investeren.

De termijn van uitvoering is onder meer afhankelijk van de economische draagkracht van het bedrijf. Denk dan aan het toepassen van meerinvesteringen bij vervangingen. Ook andere ontwikkelingen die spelen, zoals reorganisaties, zijn van belang. De planning geeft weer wanneer duidelijk zal zijn of onzekere maatregelen wel of niet uitgevoerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.

Het plan van aanpak benoemt de bedrijfsactiviteiten. In de energiebalans zijn minimaal 90% van de energiestromen verklaard.