Indeling van de maatregelen

Als het onderzoek klaar is maakt de adviseur een lijst van energiebesparende maatregelen. Ook maakt hij een lijst van alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (zekere maatregelen).

Er moet een volledige omschrijving van elke mogelijke maatregel zijn. Zo komt u tot een goede beoordeling van de maatregelen en hun toepasbaarheid in het bedrijf. De benodigde informatie:

  • De plaats
  • Het bedrijfsonderdeel
  • De geraamde kosten
  • De energiebesparing (kWh, m3 of GJ) ten opzichte van basisjaar
  • De terugverdientijd
  • Doorvoering op natuurlijk vervangingsmoment
  • Gedragsmaatregelen (good house keeping)

De informatie beschrijft of de maatregelen elkaar beïnvloeden. Zo kunnen bewegingssensoren van invloed zijn op de besparing van de lichtgevoelige schakeling. De lichtgevoelige schakeling heeft daardoor een kortere terugverdientijd.

Het aantal maatregelen is sterk afhankelijk van de bedrijfsomvang, de bedrijfstijd en de aandacht die het bedrijf in het verleden aan energiebesparing gaf. Daarbij is de besparing in verhouding tot het totale verbruik van belang. In de praktijk blijkt een energiebesparing tussen 2 tot 15% van het totale verbruik reëel. Bij een lager percentage geeft het rapport een onderbouwing.

Als een voor de hand liggende maatregel ontbreekt, dan is hiervoor een reden genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld erkende maatregelen of andere maatregelen uit de kennisbank Energiebesparing en winst. De erkende maatregelen kunt u vinden in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Het uitgangspunt is steeds de terugverdientijd van 5 jaar of minder. Een bedrijf kan een maatregel nemen die op dat moment de beste optie is. Enkele jaren later zullen er betere technieken op de markt zijn.

Als de terugverdientijd ten opzichte van de aanwezige techniek hoger is dan 5 jaar, dan is het niet reëel om deze te verlangen. Als voorbeeld: bij een bedrijf dat spaarlampen heeft geïnstalleerd, is de terugverdientijd voor LED-lampen langer. Als er gloeilampen aanwezig zijn, dan is de terugverdientijd korter.

Experimentele of onzekere maatregelen

Niet alle maatregelen komen in aanmerking voor toepassing. Er zijn een aantal redenen waarom potentieel energiebesparende maatregelen toch niet geschikt zijn. Bijvoorbeeld als de maatregelen:

  • Een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben
  • Zich technologisch nog in een experimentele fase bevinden

Een onzekere maatregel is een maatregel waarvoor verder onderzoek nodig is. Hierbij is duidelijk welke stappen nodig zijn om de haalbaarheid en de besparingsomvang te onderzoeken. Van een onzekere maatregel is het niet mogelijk de besparingsomvang te kwantificeren. Wel wordt aangegeven welke maatregelen kansrijk voor de toekomst zijn. Een studie moet de haalbaarheid aantonen.

Niet haalbare maatregel

Van een niet haalbare maatregel heeft onderzoek uitgewezen dat de maatregel een terugverdientijd van meer dan 5 jaar heeft of technisch onmogelijk is.

Vervangingsmoment installaties

Het rapport geeft het verwachte vervangingsmoment weer van bestaande energierelevante installaties. Zo is een reëel tijdspad voor aanpassingen te maken.