Toelichting energieverbruik

Dit onderdeel geeft een volledige inventarisatie van het energieverbruik. Historische trends en energiebalansen zijn geanalyseerd en vergeleken met het energieverbruik. De vergelijking is zowel absoluut als procentueel (waar mogelijk per productie-eenheid).

Inzicht in het energieverbruik

Door deze inventarisatie krijgt de energie-adviseur inzicht in het maandelijkse energieverbruik en het energieverbruik van het afgelopen jaar (inclusief de kosten, de hoeveelheden en een analyse hiervan).

Inzicht in het energieverbruik vergroot het bewustzijn over dit verbruik. Daarom gaat het rapport in op:

 • het dag-, week-, jaar– (overdag en nacht) en totaalverbruik
 • het verbruik per m²
 • verbruik tijdens en buiten normale productietijden
 • netwerkgegevens van het gecontracteerd vermogen.

Het advies hierbij is om het energieverbruik van minstens de afgelopen 3 jaren in beeld te brengen. Het gaat om warmte, elektriciteit in kilowattuur, kubieke meters aardgasequivalent, warm water en andere belangrijke energiedragers binnen het bedrijf. In de analyse moeten de volgende onderdelen terugkomen:

 • Data en verbruikscijfers
 • Analysecijfers
  • per eenheid
   • productie
   • verbruiksduur
   • etc.
  • opvallende zaken
   • nullast
   • basislast
   • percentage nachtverbruik
   • etc.

De kentallen voor elektriciteit en brandstof zijn door de analyse bekend. Ze worden vergeleken met het 'normverbruik' bij vergelijkbare activiteiten binnen de branche.

Normale bedrijfsomstandigheden

De energie-adviseur toetst bij normale bedrijfsomstandigheden, waarbij de begin- en de einddatum van de meetperiode bekend is. Een tijdelijk verhoogde productie, gaslekkage of een hogere koelvraag kan het beeld vertekenen. De besparingsmogelijkheden zijn hierdoor mogelijk niet juist.