Toelichting energieverbruik proces en gebouwonderdeel

Dit onderdeel geeft een volledige inventarisatie van het energieverbruik per proces of gebouwonderdeel. Historische trends en energiebalansen zijn geanalyseerd en vergeleken met het energieverbruik. De vergelijking was zowel absoluut als procentueel (als mogelijk per m2 en productie-eenheid). Hierdoor krijgt de energie-adviseur inzicht in het maandelijks energieverbruik en het energieverbruik van het afgelopen jaar (inclusief de kosten, de hoeveelheden en een analyse hiervan).

Inzicht in het energieverbruik vergroot het bewustzijn over dit verbruik. Daarom gaat het rapport in op:

 • Het dag-, nacht- en totaalverbruik
 • Het verbruik per m2
 • Verbruik tijdens en buiten normale productietijden

Het gaat om warmte, elektriciteit, warm water en andere belangrijke energiedragers binnen het bedrijf. Een analyse van de cijfers dus:

 • Data en verbruikscijfers
 • Analysecijfers
  • per eenheid
   • productie
   • verbruiksduur
   • etc.
  • opvallende zaken
  • etc.

De kentallen voor elektriciteit en brandstof zijn door de analyse bekend. Ze worden vergeleken met het 'normverbruik' bij vergelijkbare activiteiten binnen de branche.

De energie-adviseur toetst bij normale bedrijfsomstandigheden, waarbij de begin- en de einddatum van de meetperiode bekend is. Tijdelijk een verhoogde productie, gaslekkage of een hogere koelvraag kan het beeld vertekenen. De besparingsmogelijkheden zijn hierdoor mogelijke niet juist.


Begrip: Nullast

Nullastvermogen of nullastenergieverbruik: Het vermogen of de energiehoeveelheid die het bedrijf verbruikt als het geen product produceert of geen dienst levert.

Begrip: Basislast

Basislastvermogen of basislastenergieverbruik: Het vermogen of de energiehoeveelheid die het bedrijf verbruikt als het klaar staat voor productie (als er nog net geen productie is of dienst levert).