Activiteitenbesluit en -regeling met geïntegreerde toelichting

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan de wetsartikelen over milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. In het Activiteitenbesluit staat ook de Nota van toelichting opgenomen over deze regels. Deze zijn niet makkelijk in het gebruik om te herleiden over welke regels het gaat.

In de documenten op deze pagina zijn de voorschriften en toelichtingen overzichtelijk bij elkaar gebracht. Dit heeft als voordeel dat er veel sneller inzicht is in de vraag of er over een bepaald onderwerp een toelichting wordt gegeven.

De documenten op deze pagina zijn namens de gemeente Leek beschikbaar gesteld door Roy Gierman. Roy Gierman was tot 1 november 2013 medewerker van team Toezicht, Controle en Handhaving van de gemeente Leek. Hij werkt nu bij de Omgevingsdienst Groningen.

Twee documenten

De voorschriften en toelichtingen zijn bij elkaar gebracht in twee documenten (Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling).

In de documenten staan bij de voorschriften de specifieke toelichtingen uit de Nota van toelichting bij het oorspronkelijke Activiteitenbesluit en die uit de diverse Nota's van toelichtingen bij wijzigingsbesluiten. Daarbij zijn de 'algemene delen' van de Nota's van toelichtingen als bijlagen aanwezig. De inhoudsopgaven zijn 'aanklikbaar'.

De documenten zijn beschikbaar in een Word-versie en als pdf-bestand:

Voorschriften en toelichtingen Activiteitenbesluit (1 januari 2018)

Voorschriften en toelichtingen Activiteitenregeling (5 april 2018)

Gebruik

De inhoudsopgaven van de documenten zijn 'aanklikbaar'. De tekstverwerkingsfunctie 'zoeken en vervangen' geeft de mogelijkheid om informatie over een bepaald onderwerp snel te vinden (zoeken op trefwoord zonder te vervangen).

Door 'knippen en plakken' kunnen voorschriften gemakkelijk in aanschrijvingen worden overgenomen. In de pdf-versies liggen de structuren vast. Hierdoor is verspringing van tekst niet mogelijk.

Achtergrond

De basis van de documenten zijn de Staatsbladen en Staatscouranten, die te downloaden zijn van  overheid.nl. Wetswijzigingen zijn in de regel binnen een half jaar doorgevoerd.

De documenten zijn ontwikkeld vanuit de branche- en aspectcontroleprojecten die in Leek worden uitgevoerd. Ze zijn bedoeld voor toezichthouders. Maar blijken ook bijzonder handig voor milieuvergunningverleners en personen die meldingen afhandelen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisoverdracht.


Uw onderwerpen

Integrale versie Activiteitenbesluit- en regeling Kenniscentrum InfoMil

In de versies van de Gemeente Leek zijn de artikelen en toelichtingen geïntegreerd. Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn hierbij gescheiden gehouden.

De integrale versie van Kenniscentrum InfoMil brengt juist de artikelen uit Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling bij elkaar. In deze versie zijn geen toelichtingen opgenomen.

U vindt de integrale versie van Kenniscentrum InfoMil op de pagina Integrale teksten en inspraakversies.