Lozingsvoorschriften flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Binnen de grafische industrie worden verschillende druktechnieken toegepast. Afhankelijk van de techniek en de hierbij toegepaste stoffen kunnen verontreinigende stoffen in het afvalwater terecht komen. Dit deel richt zich op flexodruk of verpakkingsdiepdruk.

Vindplaats

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van de verschillende druktechnieken zijn opgenomen in § 4.7.3 van het Activiteitenbesluit, specifiek:

  • Flexodruk of verpakkingsdiepdruk: artikel 4.94dh (lozen in het vuilwaterriool).

Met de wijziging van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2013 is een nota van toelichting (pdf, 41 kB) opgenomen.

Voor zover er bij drukkerijen sprake is van fotografische processen is hierop § 4.7.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Verboden en voorwaarden

Voor druktechnieken, waaronder flexodruk of verpakkingsdiepdruk geldt een verbod op het in het vuilwaterriool lozen van hulpstoffen met een saneringsinspanning A zoals bedoeld in het CIW-document: "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water" (de Algemene Beoordelings Methodiek). Er geldt een lozingsverbod voor gevaarlijke afvalstoffen. Van gevaarlijk afval is sprake bij het met organische peroxiden schoonmaken van inkten op oplosmiddelbasis. Dit afval moet dus apart worden afgevoerd.

BBT

Flexodruk en verpakkingsdiepdruk

Flexodruk is een rotatieve hoogdruktechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibele styps (stempels) en sneldrogende dunne vloeibare inkt. Net zoals flexodruktechniek wordt verpakkingsdiepdruk gebruikt voor het bedrukken van flexibele verpakkingen op basis van papier, kunststof en aluminiumfolie. De samenstelling van flexodrukinkten kan zijn uitgevoerd op oplosmiddelbasis, maar ook op waterbasis. In het eerste geval gaat het meestal om het oplosmiddel ethanol. Inkten op oplosmiddelbasis worden schoongemaakt met organische peroxiden. Dit is gevaarlijk afval, dat niet geloosd mag worden.

Controleaspecten

  • Is productinformatie (veiligheidsinformatiebladen) van de in de drukkerij gebruikte grondstoffen en hulpstoffen aanwezig en wordt getoetst aan de ABM methode (Algemene Beoordelings Methodiek)?
  • Worden gevaarlijke afvalstoffen afgevoerd naar een erkende verwerken en niet geloosd?
  • Worden er waar mogelijk watergedragen verven toegepast?
  • In uitzonderingsgevallen: neem een monster uit de controlevoorziening.