Hoe kan bevoegd gezag zien welke dossiers in aanmerking komen voor schoning?

Vraag

Hoe kan bevoegd gezag zien welke dossiers in aanmerking komen voor opruiming?

Antwoord

De lokaal beheerder van Omgevingsloket online binnen een organisatie kan een rapportage maken van ingediende aanvragen. Op het overzicht staat per dossier de datum van laatste wijziging. Alle dossiers waarvan de datum laatste wijziging een jaar of langer is, worden verwijderd.

  • Log in in Omgevingsloket online met de rol ‘Lokaal beheerder'.
  • Ga naar het tabblad Beheer
  • Ga naar het onderdeel Rapportages en klik op ‘Nieuwe rapportages maken'.
  • Klik de rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen' aan en klik op volgende.
  • Vul bij begindatum in: "01-10-2010" en bij einddatum "datum van verwijdering" (zie hiervoor het verwijderschema) en klik op opslaan.
  • Ga nu naar het onderdeel Rapportages en klik op "Overzicht aangemaakte rapportage".
  • Klik op het Excel-icoontje naast de rapportage welke is aangemaakt.
  • Er verschijnt een pop-up scherm. Klik hier op "openen". Excel wordt geopend en het aangemaakte overzicht wordt getoond.
  • In het overzicht staat de datum waarop het dossier voor het laatst is gewijzigd.
  • Bepaal in overleg met de behandelaars/toezichthouders welke dossiers niet verwijderd mogen worden.