Hoe kunt u de beschikking en bijbehorende bijlagen beschikbaar stellen aan de aanvrager?

Vraag

Hoe kan bevoegd gezag de beschikking en bijbehorende bijlagen beschikbaar stellen aan de aanvrager?

Antwoord

Wanneer het bevoegd gezag de beschikking in het loket upload ontvangt de aanvrager een e-mailbericht dat de beschikking is verleend. Dit e-mailbericht bevat als bijlage het document dat het bevoegd gezag in het loket heeft geüpload.

In het beschikkingsdocument staat welke bijlagen bij de beschikking horen. De bijlagen worden niet meegestuurd met het e-mailbericht. De aanvrager kan de bijlagen wel raadplegen in het Omgevingsloket.

Beschikking versturen met bijlagen

Het is mogelijk om de bijlagen mee te sturen met de beschikking. U moet als  bevoegd gezag dan:

  • de bijlagen opnemen als extra pagina's in hetzelfde bestand als de beschikking.
  • of de verschillende documenten inpakken en het zip-bestand als beschikking uploaden.

Let op: een bestand met veel bijlagen of een zip-bestand kan te groot zijn om te verzenden. De beperking op grootte is lokaal ingesteld door eigen ict-afdeling.

Als bevoegd gezag kunt u ook ervoor kiezen om de beschikking met bijlagen zelf te mailen naar de aanvrager. De beschikking wordt dan niet geregistreerd in het Omgevingsloket.

Uiteraard is het ook mogelijk om de beschikking en bijbehorende bijlagen geheel op papier buiten het loket om aan de aanvrager ter beschikking te stellen.