Wanneer krijgt de adviesorganisatie een notificatiebericht?

Vraag

Wanneer krijgt de adviesorganisatie een notificatiebericht (e-mail- of webservicebericht)?

Antwoord

Er zijn twee notificatieberichten voor een adviesorganisatie:

  • Een adviesorganisatie krijgt een notificatiebericht als advies wordt gevraagd.
  • Een adviesorganisatie krijgt een notificatiebericht als het bevoegde gezag een (ontwerp) beschikking registreert op een aanvraag waarvoor zij een advies gegeven hebben

Een adviesorganisatie krijgt geen notificatiebericht als de aanvrager een aanvulling indient.

Zie ook vraag en antwoord: Hoe ontvangt een adviesorganisatie een aanvraag op de FTP-server?