Waarom kunnen gemeenten als bevoegd gezag geen adviesdocumenten inzien?

Vraag


Waarom kunnen gemeenten als bevoegd gezag geen adviesdocumenten inzien?

Antwoord

Pas indien het advies volledig is, zal het bevoegd gezag die het advies heeft aangevraagd bij de toegevoegde documenten kunnen. De adviesdocumentatie wordt pas beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag wanneer de adviseur de vraag 'is het advies hiermee volledig?' met ja heeft beantwoord. Zolang de adviseur niet aangeeft dat het advies volledig is, is het advies niet zichtbaar voor het bevoegd gezag.

De coördinator of behandelaar bij het bevoegd gezag die het advies heeft aangevraagd, ontvangt een bericht van het toegevoegde advies
als dit volledig is.

De aanvrager/melder heeft geen toegang tot de stukken die het bevoegd gezag en adviesorganisaties toevoegen in het behandeldossier in Omgevingsloket online.