Kunnen er meerdere documenten/bestanden worden toegevoegd bij het registreren van een beschikking?

Vraag

Kunnen er meerdere documenten/bestanden worden toegevoegd bij het registreren van een beschikking?

Antwoord

Nee, het is niet mogelijk om meerdere documenten/bestanden toe te voegen aan een beschikking. In het loket is een beschikking één bestand met daarin alle noodzakelijke gegevens.  Bij het maken van een beschikking zullen hoofdtekst en bijlagen samengevoegd moeten worden in één bestand. Het Omgevingsloket geeft wel de mogelijkheid adviezen of bijlagen uit de aanvraag aan de beschikking toe te voegen.

Het uitbreiden van het aantal documenten die bij het registreren van de beschikking kunnen worden toegevoegd is als wens geregistreerd. In een volgende release wordt het aantal toe te voegen bestanden uitgebreid.