Organisatie is om advies gevraagd, heeft hier wel een e-mail van ontvangen maar ziet aanvraag niet op FTP-server?

Vraag

Organisatie is om advies gevraagd, heeft hier wel een e-mail van ontvangen maar ziet de aanvraag niet op de FTP-server?

Antwoord

Als een organisatie webservices gebruikt en advies vraagt vanuit de eigen backoffice, komt de aanvraag niet op de FTP-server van de organisatie waaraan advies is gevraagd. Het is voor deze adviesorganisatie ook niet altijd mogelijk om de taak ‘tussentijds overdragen naar archief' te gebruiken.

De adviesorganisatie kan in dat geval:

  • de aanvraag behandelen via het loket
  • de advies vragende organisatie vragen om vanuit het loket (nogmaals) advies te vragen in plaats vanuit de eigen backoffice