Advies vragen aan een adviesorganisatie bij een melding

Vraag

Is het mogelijk om bij een melding in Omgevingsloket online advies te vragen aan een adviesorganisatie?

Antwoord

Ja, ook bij een melding die wordt gedaan kan het bevoegd gezag een advies opvragen.

Eigenlijk kent Omgevingsloket online geen behandeltaken bij een melding. In de praktijk bleek dat veel gemeenten bij een melding brandveilig gebruik behoefte hebben om in de behandelmodule van het loket advies te vragen aan de brandweer. Dit is mogelijk met de behandeltaak 'Aanvragen advies'. De aangewezen coördinator kan zo in een melding advies vragen aan een andere organisatie.