Hoe komen aanvullingen op ingediende aanvragen op de FTP-server?

Vraag

Hoe komen aanvullingen op ingediende aanvragen op de  FTP-server?

Antwoord

De aanvullingen op de aanvraag worden als losse bestanden op de FTP server opgeslagen, in dezelfde map als waar de officieel ingediende aanvraag en bijlagen staan. De bestandsnamen (ook de aanvullingen) beginnen met het unieke aanvraagnummer en zijn daarmee te sorteren.

Wanneer in het Omgevingsloket de taak "tussentijds archiveren" wordt gekozen, wordt het complete aanvraagdossier (aanvraag, bijlagen, documenten, notities en audittrail) in een submap op de FTP server opgeslagen. De naam van de map bevat het nummer van de aanvraag, de datum en het tijdstip van tussentijds archiveren.