Hoe kan bevoegd gezag een dossier behouden?

Vraag

Hoe kan een bevoegd gezag een dossier behouden?

Antwoord

Het is mogelijk dat u een aanvraag in uw portefeuille hebt waarop u nog een aanvulling verwacht. Bijvoorbeeld technische details voor een omgevingsvergunning bouwen. Zolang een dossier niet gesloten of gearchiveerd is, kunnen zowel de aanvrager als u het dossier wijzigen.

Wat kunt u als bevoegd gezag doen?

Wilt u het dossier in het loket behouden, breng dan een wijziging in het dossier aan. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een notitie. Een notitie is een 'kattebelletje' en heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het dossier.

  • Open de aanvraag.
  • Klik op de tab 'Notities'
  • Klik op de knop 'Notitie toevoegen'.
  • Typ bij de titel bijvoorbeeld "Opruimen voorkomen"
  • Klik op de knop 'Opslaan'.
  • Het dossier is hiermee gewijzigd en wordt niet opgeruimd.

Het is niet de bedoeling al uw dossiers te wijzigen zodat ze in het Omgevingsloket bewaard blijven. Het OLO is geen archief.