Voldoet het OLO aan de digitale toegankelijkheidseisen?

Vraag

Voldoet het Omgevingsloket online (OLO) aan de digitale toegankelijkheidseisen?

Antwoord

Het Omgevingsloket online voldoet gedeeltelijk aan de digitale toegankelijkheidseisen. Aan welke eisen het OLO precies wel en niet voldoet is te lezen in het bijgevoegde rapport (pdf, 408 kB).

Ze heeft wel een toegankelijkheidsverklaring. In deze verklaring staat in hoeverre de OLO al aan de eisen voldoet en welke maatregelen we nemen om de toegankelijkheid te borgen.