Hoe ontvangt een adviesorganisatie een aanvraag op de FTP-server?

Vraag

Wat zijn de mogelijkheden voor een adviesorganisatie om een aanvraag met bijlagen te ontvangen op de FTP-server?

Antwoord

De bestanden (aanvraagformulier, bijlagen en al eventueel toegevoegde documenten door behandelende organisaties) die op dat moment in het aanvraag- en behandeldossier aanwezig zijn, worden op de FTP-server gezet in de map met het aanvraagnummer en de submap met de datum-tijd-code van het moment waarop het advies wordt gevraagd.

Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeente, provincie of waterschap) ontvangt een aanvraag omgevingsvergunning. Wanneer zij advies wil over de aanvraag kan men een adviseur inschakelen, bijvoorbeeld de veiligheidsregio of een andere gemeente, provincie, waterschap of het rijk.

Wanneer advies wordt gevraagd, ontvangt de adviesorganisatie een notificatie (e-mailbericht of webservicebericht) dat er advies wordt gevraagd.
De bestanden (aanvraagformulier, bijlagen en al eventueel toegevoegde documenten door behandelende organisaties) die op dat moment in het aanvraag- en behandeldossier aanwezig zijn, worden op de FTP-server gezet in de map met het aanvraagnummer en de submap met de datum-tijd-code van het moment waarop het advies wordt gevraagd. Met het vragen van advies wordt het gehele dossier op de FTP-server geplaatst. De adviesorganisatie hoeft dus niet meer eerst zelf tussentijds te archiveren.

Wanneer een adviseur wil dat een aanvraag door een aanvrager wordt aangevuld kan de adviseur dat kenbaar maken aan de coördinator van het bevoegd gezag. Dat kan via het toevoegen van een adviesdocument, maar ook buiten het loket om.

De coördinator van het bevoegd gezag kan vervolgens via het loket aanvulling vragen aan de aanvrager. Wanneer de aanvrager de aanvulling heeft ingediend, ontvangt de coördinator van bevoegd gezag hiervan een bericht. De aanvulling wordt direct op de FTP-server van het bevoegd gezag geplaatst.

De adviseur krijgt geen bericht via het loket. De aanvulling wordt ook niet direct op de FTP-server van de adviesorganisatie geplaatst. Door tussentijds te archiveren kan de adviseur de aanvulling overhalen naar de FTP-server.

Zie ook: Wanneer krijgt de adviesorganisatie een notificatiebericht?