Voor- en nadelen

Het opstellen van een verordening heeft voordelen, maar ook nadelen.

Voordelen

 • Betere afstemming van het milieuaspect geur van veehouderijen en de gewenste ruimtelijke inrichting
 • Keus voor de gemeente om per gebied te bepalen welk beschermingsniveau burgers krijgen
 • Keus voor de gemeente om per gebied te bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden ze de veehouders wil geven
 • Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in gebieden, die bij de wettelijke norm ‘op slot' zouden zitten. Bijvoorbeeld voor woningbouw, recreatie of veehouderij
 • Duidelijkheid
  - Voor burgers en ondernemers (zoals exploitanten van recreatievoorzieningen) over de verwachte achtergrondbelasting en geurhinder
  - Voor veehouders over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf en de voorwaarden waaraan ze zich moeten houden
  Door de duidelijkheid onstaat wellicht meer draagvlak voor het geurbeleid bij burgers en bedrijven.

Nadelen

 • Het kost tijd en geld
 • Tijdens de totstandkoming is niet duidelijk of veehouderijen een omgevingsvergunning milieu kunnen krijgen en waar veehouderijen zich aan moeten houden bij de geurvoorschriften van artikel 3.115 en verder van het Activiteitenbesluit
 • Het vertraagt het in behandeling nemen van aanvragen van veehouderijen. Het opstellen van een verordening vergt tijd. Dat is niet altijd te beïnvloeden, omdat derden betrokken zijn. Zo is tijd nodig voor bijvoorbeeld afstemming met buurgemeenten of het zorgen van draagvlak bij burgers en veehouderijs.
 • De verordening heeft invloed op het verlenen van een omgevingsvergunning milieu en op het voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Daarmee komen zienswijzen van belanghebbenden om de hoek komen kijken.

Meer over de risico's op schadevergoeding door de verordening leest u in: Verordening Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding.