Versies V-Stacks gebied

Rekenmodel V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting geur te berekenen. Er zijn 2 versies verschenen, V-Stacks gebied 2007 en 2010. Een opsomming van de belangrijkste aanpassingen in de versie 2010 staan hieronder.

Versies van V-Stacks gebied

V-Stacks gebied v2010

Het advies is om het model te gebruiken als instrument om een gebiedsvisie te ontwikkelen, waarmee de gemeente afwijkende geurbelastingnormen in een gemeentelijke verordening kan bepalen. Zie Staatscourant 2006, 246, onder 3. van de toelichting. Het is niet wettelijk verplicht om dit verspreidingsmodel te gebruiken bij het opstellen van een verordening.

Gebruikershandleiding

In de Gebruikershandleiding V-Stacks gebied (pdf, 800 kB) vindt u informatie en uitleg over het gebruik van V-Stacksgebied.

Wijzigingen in v2010

V-Stacks gebied is in 2010 aangepast vanwege wijziging van de Rgv, nummer 9998. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Voor stallen met een hoogte vanaf ongeveer 10 m berekent versie 2010 hogere waarden. Dit komt doordat de zogwerking van de stal zelf beter in de berekening is verwerkt. De geurbelastingen die met V-Stacks 2010 zijn berekend, benaderen de werkelijke geurbelasting beter.
  • De ondergrens voor de uittreesnelheid is weer verlaagd naar de uitgangssituatie van 0,4 m/s in plaats van 1 m/s.
  • Kleine aanpassingen in de gebruikersschil en het rekenhart.
  • Het kopiëren van ingevoerde gegevens is mogelijk gemaakt.
  • Het inlezen van de invoerbestanden van eerdere versies in de nieuwe versie is mogelijk gemaakt.

V-Stacks gebied v2007

  • Installatiebestand: nvt, gepubliceerd op cd-rom
  • Publicatiedatum: december 2006

Versie 2007 is de eerste versie van V-Stacks gebied die gemaakt en gepubliceerd is. Het rekenmodel is ontwikkeld als instrument om een robuuste gebiedsvisie te ontwikkelen. Zie de toelichting op de Rgv in Staatscourant 2006, 246. Deze mogelijkheid is beschreven in de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). De Wgv is 1 januari 2007 in werking getreden.

Samenvoegtools V-Stacks databases

Wanneer 2 (of meer) organisaties samengaan, is het handig om te werken met 1 versie van V-Stacksvergunning en V-Stacks gebied. Voor beide programma's is het dan nodig om de databases van de gemeenten samen te voegen tot 1 database. Deze bevat dan alle invoergegevens en alle rekenresultaten van de gemeenten.

Dit samenvoegen kunt u doen met de V-stacks samenvoegtools (zip, 1.4 MB). Dit zijn 2 kleine programma's waarmee u de invoergegevens en rekenresultaten van twee of meer V-Stacksdatabases kunt samenvoegen.