Versies V-Stacks gebied

Rekenmodel V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting geur te berekenen. Er zijn 3 versies verschenen, V-Stacks gebied 2020, 2010 en 2007. Een opsomming van de belangrijkste aanpassingen in de versies 2020 en 2010 staan hieronder.

Versies van V-Stacks gebied

Het rekenmodel V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting van geur te berekenen. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een gebiedsvisie. En het maken en vaststellen van een geurverordening. Zie Staatscourant 2006, 246, onder 3. van de toelichting. Het is niet wettelijk verplicht om dit verspreidingsmodel te gebruiken bij het opstellen van een verordening.

V-Stacks gebied v2020

Wijzigingen in v2020

De belangrijkste veranderingen in V-Stacks gebied v2020 op een rij:

 • Gebruik van dezelfde recente Pre-SRM (info product) als V-Stacks vergunning v2020 voor alle generieke gegevens zoals meteo en ruwheid. Voor ruwheid is kaart (LGN7) opgenomen die in 2014 is gepubliceerd. Voor de meteogegevens is een  periode van 10 jaar van 2005-2014 opgenomen.
 • Pre-SRM bepaalt en levert de meteogegevens en ruwheid die passen bij de bronnen en GGO's die zijn opgegeven in een berekening. U hoeft en kunt niet meer zelf een meteozone (Schiphol of Eindhoven) opgeven.
 • De keuze voor het percentage van uren uit de 10-jaar periode dat wordt doorgerekend is uitgebreid tot 100%. In v2010 was de keuze begrenst op 25% van de uren uit een 5-jaar periode. Huidige computers rekenen zo snel dat deze wijziging mogelijk was terwijl de rekentijd beperkt blijft.
 • Begrenzingen in parameters gebouwhoogte, emissiepunthoogte en diameter emissiepunt (EP) gelijk gemaakt aan die in ISL3a.
 • Maximale grootte van een gebied uitgebreid tot maximaal 25 x 25 km.
 • Maximaal aantal bronnen uitgebreid van 2500 naar 5000. Het maximum aantal GGO's is 5000.
 • Hoogte GGO aangepast van 1 m naar 1,5 m. Net zoals in ISL3a en andere modellen voor luchtkwaliteit.
 • Rekenresultaat in een pdf-bestand.
 • Flexibele mappenstructuur voor installatie op netwerken, zoals  ook V-Stacks vergunning en ISL3a hebben.
 • Harmonisatie van het aantal decimalen in de invoer- en resultaatbestanden. Coördinaten: gehele getallen; andere parameters: 2 decimalen.

V-Stacks gebied v2010

Wijzigingen in v2010

V-Stacks gebied is in 2010 aangepast vanwege wijziging van de Rgv, nummer 9998. De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Voor stallen met een hoogte vanaf ongeveer 10 m berekent versie 2010 hogere waarden. Dit komt doordat de zogwerking van de stal zelf beter in de berekening is verwerkt. De geurbelastingen die met V-Stacks 2010 zijn berekend, benaderen de werkelijke geurbelasting beter.
 • De ondergrens voor de uittreesnelheid is weer verlaagd naar de uitgangssituatie van 0,4 m/s in plaats van 1 m/s.
 • Kleine aanpassingen in de gebruikersschil en het rekenhart.
 • Het kopiëren van ingevoerde gegevens is mogelijk gemaakt.
 • Het inlezen van de invoerbestanden van eerdere versies in de nieuwe versie is mogelijk gemaakt.

V-Stacks gebied v2007

 • Installatiebestand: nvt, gepubliceerd op cd-rom
 • Publicatiedatum: december 2006

Versie 2007 is de eerste versie van V-Stacks gebied die gemaakt en gepubliceerd is. Het rekenmodel is ontwikkeld als instrument om een robuuste gebiedsvisie te ontwikkelen. Zie de toelichting op de Rgv in Staatscourant 2006, 246. Deze mogelijkheid is beschreven in de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv). De Wgv is 1 januari 2007 in werking getreden.

Samenvoegtools V-Stacks databases

Wanneer 2 (of meer) organisaties samengaan, is het handig om te werken met 1 versie van V-Stacksvergunning en V-Stacks gebied. Voor beide programma's is het dan nodig om de databases van de gemeenten samen te voegen tot 1 database. Deze bevat dan alle invoergegevens en alle rekenresultaten van de gemeenten.

Dit samenvoegen kunt u doen met de V-stacks samenvoegtools (zip, 1.4 MB). Dit zijn 2 kleine programma's waarmee u de invoergegevens en rekenresultaten van twee of meer V-Stacksdatabases kunt samenvoegen.