Handleidingen V-Stacks gebied

De werking en het gebruik van V-Stacks gebied zijn beschreven in handleidingen. Bij iedere versie van V-Stacks gebied is een handleiding gemaakt. Die kunt u downloaden en raadplegen voor het uitvoeren van berekeningen.

Lees voor installatie van een nieuwe versie van V-Stacks gebied eerst de installatie-instructie.

Onderwerpen

 • Juridische status handleidingen
 • Handleiding bij V-Stacks gebied v2020 - januari 2022
 • Installatie-instructie V-Stacks gebied v2020
 • Handleiding bij V-Stacks gebied v2010 - 26 april 2010
 • Handleiding bij V-Stacks gebied v2007 herziening hoofdstuk 6 - mei 2007
 • Handleiding bij V-Stacks gebied v2007 - 22 december 2006

Juridische status

De gebruikershandleiding heeft geen juridische status. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van beschreven keuzes bij invoerparameters.

Handleiding bij V-Stacks gebied v2020 - jan 2022

De gebruikershandleiding V-Stacks gebied v2020 (pdf, 3.3 MB) is op 2 februari 2022 gepubliceerd. De beschrijving is bijgewerkt naar de huidige wetgeving en de (beperkte) aanpassingen in de gebruikersschil van V-Stacks gebied v2020.

Installatie-instructie V-Stacks gebied v2020

Installatie in een netwerkomgeving

De structuur van V-Stacks gebied v2020 is flexibel gemaakt om beter te kunnen werken in een (citrix)netwerkomgeving. Zie voor verdere beschrijving hoofdstuk 1 van de handleiding ISL3a. Het bedoelde ini-bestand heet in V-Stacks gebied v2020 'VStacksGebiedDir'.

Gegevens vanuit v2010 overzetten

Het is mogelijk om gebieden die in V-Stacks gebied v2010 zijn aangemaakt over te zetten naar v2020. U heeft administratorrechten voor uw computer nodig om de stappen te kunnen uitvoeren. Vraag uw systeembeheerder als u die rechten niet heeft of V-Stacks gebied op een netwerk is geïnstalleerd. Ga als volgt te werk:

 1. Zoek de map op waar v2010 is geïnstalleerd. Ga naar de sub-map 'bin'. Bijvoorbeeld:  C:\V-Stacksvergunning -v2010\bin
 2. Stel de huidige gegevens uit v2010 veilig --> sla een kopie op in een andere map van de volgende 3 tps-bestanden uit v2010: Berekeningen.tps, Gebieden.tps en Rasterpunten.tps, 
  Let op: alleen deze bestanden - geen andere!
 3. Download V-Stacks gebied v2020. Dit is een installatie-bestand, en heet 'Install V-Stacks-Gebied 2020'.
 4. Maak een map aan waarin u v2020 wilt installeren. Plaats het installatiebestand in deze map. Pak het zipbestand uit in deze map.
 5. Start de installatie door dubbelklik op het bestand. Doorloop de stappen die verschijnen en rond de installatie af.
 6. Ga naar de map waarin v2020 is geïnstalleerd. Open de sub-map 'tps'. Bijvoorbeeld: C:\V-Stacks_gebied-v2020\tps
 7. Verwijder de 3 tps-bestanden uit deze map
 8. Plaats de 3 tps-bestanden uit v2010 uit stap 2 in de tps-map van v2020

De gebieden uit v2010 zijn overgezet naar v2020. De rekenresultaten zijn niet overgenomen; dat is niet mogelijk. U kunt de berekening nu herhalen in v2020. Let op dat u in v2020 in de definitie van de gebieden een gewenst map kiest voor de resultaatbestanden. Zie de handleiding paragraaf 3.4 voor het instellen van invoer- en uitvoermappen.

Handleiding bij V-Stacks gebied v2010 - april 2010

Deze handleiding beschrijft hoe u V-Stacksgebied v2010 gebruikt. Nieuwe gebruikersfuncties zijn toegelicht.

Handleiding bij V-Stacks gebied v2007 - herziening hoofdstuk 6 mei 2007

In deze versie van de gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 2007 is hoofdstuk 6 aangepast. De berekening van de contour voor het bepalen van de omgekeerde werking is hier op de juiste manier beschreven.

Handleiding bij V-Stacks gebied v2007 - december 2006

Deze handleiding is verschenen bij de eerste versie van V-Stacks gebied. Het beschrijft het gebruik van het model.