Handleidingen V-Stacks vergunning

De werking en het gebruik van V-Stacks vergunning zijn beschreven in handleidingen. U kunt meerdere versies downloaden en raadplegen voor het uitvoeren van berekeningen.

De belangrijkste aanpassingen in de versies zijn opgesomd. Lees voor installatie van een nieuwe versie van V-Stacks vergunning eerst de installatie-instructie.

Onderwerpen

Juridische status

De gebruikershandleiding heeft geen juridische status. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van beschreven keuzes bij invoerparameters. De rechter accepteert het gebruik van de handleiding. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, nr. 201008833/1/R1 van 25 januari 2012.

Handleiding bij V-Stacks vergunning v2020 - maart 2021

In oktober 2020 zijn V-Stacks vergunning v2020 en bijbehorende handleiding gepubliceerd. Daarna zijn vragen over met name de invoerbegrenzing in het model bij InfoMil binnengekomen. Het resultaat van de analyse van het model en die situaties is verwerkt in de gebruikershandleiding van maart 2021.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Aangepaste invoerinstructie voor luchtwassers en stuwbakken (grote, niet-ronde uitstroomopeningen).
 • Werkwijze toegevoegd voor situaties waarbij de uitstroomopening omringd is door gebouwen.

Handleiding bij V-Stacks vergunning v2020 - oktober 2020

Na de publicatie van V-Stacks vergunning v2020 is de gebruikershandleiding geactualiseerd door InfoMil. Ook zijn vragen en opmerkingen die via de helpdesk en andere kanalen bij InfoMil binnenkwamen, verwerkt in de gebruikershandleiding.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Alle schermafdrukken uit V-Stacks vergunning zijn vervangen.
 • Nieuwe functionaliteiten van v2020 zijn toegelicht.
 • Teksten over het kader waarin V-Stacks vergunning wordt gebruikt en de regelgeving zijn zo veel mogelijk verplaatst naar de website.
 • Vraag-en-antwoorden van de website zijn verwerkt in de handleiding.
 • Toelichting bij stuwbakken en cascade-ventilatie is verhelderd.

Installatie-instructie V-Stacks vergunning v2020

Gegevens vanuit v2010 overzetten

Het is mogelijk om gegevens die in V-Stacks vergunning v2010 zijn ingevoerd over te zetten naar v2020. U heeft administratorrechten voor uw computer nodig om de stappen te kunnen uitvoeren. Vraag uw systeembeheerder als u die rechten niet heeft of V-Stacks vergunning op een netwerk is geïnstalleerd. Ga als volgt te werk:

 1. Zoek de map op waar v2010 is geïnstalleerd. Ga naar de sub-map 'bin'. Bijvoorbeeld:  C:\V-Stacksvergunning -v2010\bin
 2. Stel de huidige gegevens uit v2010 veilig --> sla een kopie op in een andere map van de volgende 5 tps-bestanden uit v2010: GeurGevLoc.tps, Bronnen.tps, BerGGL.tps, BerBron.tps en Bedrijven.tps
  Let op: alleen deze bestanden - geen andere!
 3. Download V-Stacks vergunning v2020. Dit is een installatie-bestand, en heet 'Install V-Stacks-Vergunning 2020'.
 4. Maak een map aan waarin u v2020 wilt installeren. Plaats het installatiebestand in deze map. Pak het zipbestand uit in deze map.
 5. Start de installatie door dubbelklik op het bestand. Doorloop de stappen die verschijnen en rond de installatie af.
 6. Ga naar de map waarin v2020 is geïnstalleerd. Open de sub-map 'tps'. Bijvoorbeeld: C:\V-Stacksvergunning -v2020\tps
 7. Verwijder de volgende 5 tps-bestanden uit deze map: GeurGevLoc.tps, Bronnen.tps, BerGGL.tps, BerBron.tps en Bedrijven.tps
 8. Plaats de 5 tps-bestanden uit v2010 uit stap 2 in de tps-map van v2020

De gegevens uit v2010 zijn overgezet naar v2020. De gegevens zijn nog niet opgenomen in de 'Bronnen lijst' en 'GGL lijst'. Dat kunt u doen door bedrijven te exporteren en weer (ongewijzigd) te importeren. Zie de handleiding voor uitleg over deze functies.

Installatie in een netwerkomgeving

De structuur van V-Stacks vergunning v2020 is flexibel gemaakt om beter te kunnen werken in een (citrix)netwerkomgeving. Zie voor verdere beschrijving paragraaf 1.4 van de handleiding ISL3a. Het bedoelde ini-bestand heet in V-Stacksvergunning 'VSV_Dir'.

Instellen rechten

De instellingen van rechten tot de mappen binnen V-Stacks is een kritisch punt. Het is van belang dat gebruikers volledige rechten tot/voor die mappen, met name de mappen 'temp' en 'tps'.

Werkwijze rechten aanpassen - vraag zo nodig uw systeembeheerder de aanpassingen door te voeren.

 1. Selecteer (1 van) de mappen waarvan u de rechten wilt controleren of wijzigen
 2. Klik daarna met de rechter muisknop; er verschijnt een keuzemenu
 3. Selecteer de optie 'Eigenschappen'; er verschijnt een venster met tabbladen.
 4. In het tabblad 'Algemeen': haal het vinkje/stip weg bij kenmerken 'Alleen lezen....'
 5. In tabblad 'Beveiliging': per gebruiker (bovenste blok) de machtigen (onderste blok) zo instellen dat iedere gebruiker 'Volledig beheer' heeft.

Handleiding bij V-Stacks vergunning v2010.1 - mei 2017

In 2017 is de gebruikershandleiding in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geactualiseerd door InfoMil. Vragen en opmerkingen die via de helpdesk en andere kanalen bij InfoMil binnenkwamen waren aanleiding om de gebruikershandleiding aan te passen.

Andere partijen die hebben bijgedragen zijn Erbrink Stacksconsult, gemeente Sint-Michielsgestel, omgevingsdienst Brabant Noord, omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wageningen UR en andere partijen.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Tekeningen zijn aangepast en verduidelijkt.
 • De lijst met de gemeentes is aangepast per 1 juni 2017.
 • De beschrijving van en voorbeelden bij begrippen als ‘natuurlijke ventilatie’, ‘centraal emissiepunt’ verbeterd.
 • De invoerparameters zijn verduidelijkt voor situaties met bijvoorbeeld een warmtewisselaar, stuwbak of cascadegestuurde ventilatie.
 • Voor meer situaties staat nu beschreven hoe de parameter ‘hoogte’ te bepalen.
 • De modellering van een overdekte uitloop is uitgewerkt.
 • De standaard ventilatienormen voor kalveren zijn geactualiseerd.

Handleiding bij V-Stacks vergunning v2010.1 - april 2010

In 2010 is een nieuwe versie van V-Stacks vergunning verschenen. De handleiding is geactualiseerd naar de wijzigingen in het model.

Belangrijkste aanpassingen:

 • Wijzigingen in gebruik van het model toegelicht.
 • Toelichting op keuze van regio voor meteorologie.
 • Beschrijvingen van situaties toegevoegd voor bijvoorbeeld stallen met natuurlijke ventilatie of met meerdere afdelingen.
 • Uitwerkingen gemaakt voor het bepalen van parameters hoogte, diameter  en verticale uitstroomsnelheid in verschillende situaties.
 • Standaard ventilatiedebieten opgenomen van geiten en kalveren.
 • Veelvoorkomende situaties rond pluimveestallen uitgewerkt: combi van lengte- en nokventilatie, uitloopruimtes of wintergarten.

Handleiding bij V-Stacks vergunning v2007 - december 2006

Deze handleiding is verschenen bij de eerste versie van V-Stacks vergunning. Het beschrijft het gebruik van het model. Ook geeft het toelichting bij de keuzes rond parameters voor verschillende situaties.