Systematiek geluidproductieplafonds

De invoering van Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur bevat de toevoeging van een hoofdstuk 11 Geluid aan de Wet milieubeheer. De nieuwe regels komen, wat de rijksinfrastructuur betreft, in plaats van de huidige regels over de aanleg en reconstructie van een weg en de aanleg of wijziging van een spoorweg.

Zij hebben geen betrekking op de bouw van geluidsgevoelige objecten langs wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds. Daarop blijven voor de beoordeling van geluidhinder voorlopig de bestaande regels van de Wet geluidhinder, met enkele noodzakelijke aanpassingen, van toepassing.

Ook op decentraal beheerde wegen en spoorwegen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Deze onderwerpen zullen onderdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidregelgeving.