Voldoet de inrichting aan de energiebesparingsplicht met een energielabel en/of certificaat?

Vraag

Voldoet de inrichting aan de energiebesparingsplicht met een energielabel en/of certificaat?

Antwoord

Nee, met een energielabel en/of certificaat voldoet de inrichting niet automatisch aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Dit staat in artikel 2.15, eerste lid. Ook voldoet een inrichting met een energielabel niet automatisch aan de informatieplicht energiebesparing. Voorbeelden van een energielabel en/of certificaat zijn BREEAM, ISO 14001, ISO50001, CO2-prestatieladder.

Vrijstelling

Voor sommige erkende maatregelen geeft een energielabel (of een bouwjaar en/of energie-index ) 'vrijstelling' geeft voor de gebouwgebonden maatregelen. Het label gaat namelijk uit van een zeker niveau van energiebesparing. Als de maatregel niet geldt, staat dat bij de bijzondere omstandigheden omstandigheden in de tabel.