Voldoet de inrichting aan de energiebesparingsplicht met een energielabel en/of certificaat?

Vraag

Voldoet de inrichting aan de energiebesparingsplicht met een energielabel en/of certificaat?

Antwoord

Nee, met een energielabel en/of certificaat voldoet de inrichting niet automatisch aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Dit staat in artikel 2.15, eerste lid. Ook voldoet een inrichting met een energielabel niet automatisch aan de informatieplicht energiebesparing. Voorbeelden van een energielabel en/of certificaat zijn BREEAM, ISO 14001, ISO50001, CO2-prestatieladder.

Vrijstelling

Voor bepaalde erkende maatregelen voor energiebesparing geldt dat het hebben van een specifiek energielabel (of een bouwjaar en/of energie-index ) 'vrijstelling' geeft voor de gebouwgebonden maatregelen. De aanname is namelijk dat deze maatregelen al zijn genomen. Dit is specifiek benoemd bij de bijzondere omstandigheden van een erkende maatregel.