Moet de drijver toestemming vragen voor de alternatieve maatregel?

Vraag

Moet de drijver toestemming vragen voor de alternatieve maatregel?

Antwoord

Nee, de drijver hoeft geen toestemming te vragen aan het bevoegd gezag als het een alternatieve maatregel wil treffen. Het bevoegd gezag toetst achteraf.

Meer informatie